Byli my na prubie Flachi (wideo, foto)

MILIKÓW W Dómu PZKO w Milikowie finiszujóm pruby przedstawiynia „Flacha“. Dzisio my sie byli na jednej podziwać.

A mogymy wóm powiedzieć, że to stoi za to. Uż sie nimogymy doczkać na premiere, kiero bydzie w niedziele. Wszak sie podziwejcie:

Na scynie sie wracómy do 70. – 80. roków. A bedzie to widać aj w scenografii. – Nejwiynkszy problem my mieli nónść w internecie staróm piyncistówke. Nakóniec jedno pani naszła w jaksim starym kabocie w kapsie – powiedziała nóm reżyserka Halina Wacławek.

W tym roku gro na scenie aż 11 aktorów. – Autor jich zaplanowoł troche wiyncyj, ale podarziło sie nóm to zrobić z 11 – prziznała sie reżyserka. Oglóndać bydziecie mógli aj trzóch nowych młodych.

Sztuke zaś napisoł dyrektor generalny werku Jan Czudek a jego żóna Irena.

Na przedstawiyni sie możecie podziwać teraz w niedziele a potym 8, 14 a 15 kwietnia. Poczóntek dycki o czwortej po połedniu.

Komentáře