Cena města pro dechový orchestr SCEAV Oldřichovice

TŘINEC Na dnešní bohoslužbě Slezské církve evangelické v Oldřichovicích byla udělena dechovému orchestru SCEAV Oldřichovice Cena města Třince za dlouholetý přínos pro město v oblasti dechové hudby.

Cenu předala osobně starostka města Věra Palkovská. Dechovému orchestru byl rovněž přiznán finanční dar ve výši 10 tis. korun.

Oldřichovický dechový orchestr byl založený v roce 1924 a působil v rámci místní Evangelické církve. U založení stáli čtyři mladí nadšenci – samouci. Během desítek let existence se v něm vystřídaly desítky hudebníků.

V současné době dechový orchestr prožívá období rozmachu i intenzivní činnosti. Soubor má 20 členů, jsou to převážně mladí lidé, absolventi základních uměleckých škol i konzervatoří. Díky tomu prezentuje dobrou uměleckou úroveň. V současné době dirigentem (od roku 1984) je Jan Kaleta.

Cílem oldřichovické dechovky je jednak přinést prostřednictvím duchovní, klasické i moderní hudby radost, ale také nabídnout mladé generaci smysluplné využití volného času.

Orchestr měl možnost zahrát si na kolonádě ve Františkových Lázních, v Mariánských Lázních, má za sebou větší počet celovečerních koncertů pro širokou veřejnost. Koncertoval i v zahraničí – v Německu, Polsku i na Slovensku. Pravidelně je zván na různé křesťanské akce, hraje na bohoslužbách v oldřichovickém sboru.

Komentáře