Česko-polský projekt má zlepšit ovzduší v příhraničí

REGION Hledat řešení, jak zlepšit vzduch, který tady dýcháme, začal kraj se zástupci Polska.

Nyní se na krajském úřadě poprvé sešli odborníci na životní prostředí obou zemí a odstartovali tak česko-polský projekt iAir Region.

„Se zhoršenou kvalitou vzduchu se dlouhodobě potýká nejen Moravskoslezský kraj, ale také naši sousedé v Polsku. Je to problém v celé oblasti Slezské pánve. Projekt chce zintenzivnit spolupráci obou stran. Jde nejen o výměnu informací, ale hlavně o zvolení co nejúčinnějších společných opatření, která by se aplikovala po obou stranách hranice,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

V projektu jsou partnery tyto instituce: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.; Moravskoslezský kraj; Województwo Śląskie; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava; Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza; Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

„Stav ovzduší je velkou bolestí našeho kraje. Kromě řady jiných opatření je však důležitá i komunikace s našimi polskými sousedy,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Jana

Foto: pixabay.com

Komentáře