REGION Żytni, lebo reżny całoziarnisty chlyb, z kierego mo człowiek radość. Najisto sie wóm podarzi, ku wszeckimu szmakuje, jako małokiery. Nima na tym nic ciynżkigo, jynm kapkym chynci do zrobiynio, czegosi dlo sebie a swojigo bliżnigo.

Nie bedym dali chwolić tyn przepis na dómowy kwasowy chlyb. Jeśli se go upieczesz, sóm łokosztujesz, co to je prawy dómowy chlyb. Możesz przijednym zarobić hned na dwa. Jeszcze je lepszo możliwoś, kiedy mosz wszecko, co trza do ciasta dómowe, cobyś nie musioł łazić po sklepach… Potym możesz rzyc, że je twój dómowy biochlyb.

Jeśliście to przeczytali, aż tu do tego miyjsca, bedymy potrzebować kwasek. Mogymy se go kupić w sklepie, albo se go wykwasimy sami. Ważne je go niechać do prziszłego zarobiania ciasta w lodówce w szklóneczce z deklikym, tam wydziyrżi tydziyń, albo dwa. Potym po wyruszaniu ciasta przez noc, se łodłożimy zaś dwie polywkowe łyżki tego kwasku do przszłego razu.

Na jedyn pecynek ło wodze isto 1,2 kg – prostokóntnej formy (aji kulato, glinianno, czi plechowo też może być) 25-28 cm – bedziecie potrzebowaci.

Składniki:

 • łyżke kwasku
 • 125 g żytni mónki (całoziarnistej)
 • 125 g cziste wody

Kwas zarobiómy w misie, w kierej planujymy zarobiać ciasto, coby tego nie było trzeja tela zmywać. Rozmiyszómy se go z wodóm, przisypiymy mónkym a porzóndnie przemiyszómy. Pieknie to przikryjcie a niechejcie to 12 godzin, przez noc dojrzywać…

Dali bedziecie potrzebować:

 • cca 250 g kwasu,
 • 525 g wody, (cziornego) piwa
 • łyżkym (30 g) miodu, czi melasy, albo mojiczkowego syrupu z wiosny…
 • 250 g łowsiannych, czi żytnich, lebo pogankowych floczek
 • 50 g słónecznikowych, czi inszich nasiónek (aji nakiełkowanych)
 • 400 g całoziarnistej żytnej mónki
 • 10-15 g soli
 • Nasiónka na posypani a łozdobiyni – sezam, mak, siymiyńec z lnu, jejich kómbinacyje
 • Jakómsikej chlebowóm formym dłógom aspóń 26 cm, może być aji glinianno, szklanno aji też brótwań – to bedzie potym brótwaniok

To je wszycko, co tam trzeja dać mili przyjaciele. Widzicie, że tyn przepis je wariabilny a kreatywny. Możecie jedno, zmiynić za drugi a pieknie sie z tym pobawić. Warujcie sie tam dać czistego cukru, albo biołej pszynicznej mónki…

Rozmiychejcie kwasek z zimnóm, letnióm wodóm ni ciepłóm, przidómy tam miód a floczki. Potym tam dómy tego, czego nóm zostało (mónka, sól, nasióna), zarobimy warzechóm gynste ciasto. Starczi tela, coby była jednolito konzystencyj, lepić to bedzie, tak czi tak a z robotóm to nie przeganiejcie. Dłógim zarobianim byście ponszczyli sztrukturym szkrobowych ziaryn.

Zarobióne ciasto niechcie na małóm chwilkym łodpoczywać, nó i wymazejcie se formym. Wymazać możecie masłym, albo jakómsi inszóm mastnotóm, prze wegan wariante użyjcie mónke, albo wysujcie se to zdrowymi nasiónkami-słónecznice, mak, lyn, czi sezam.

Ciasto przeciepejcie warzechóm z misy do formy, potym miyjcie po rynce chłódnóm wode. W wodzie se łomoczejcie rynkym, potym se ciasto we formie rynkóm pieknie wygładzicie. Dziynki tej wodzie sie ciasto, nie beje lepić, gdyby lepić zaczyno, zaś se rónczkym namoczać. Posypcie nasiónkami a troszeczke pocapkejcie.

Rynczno robota gotowo. Wyruszać ciasto niechocie jynym roz a porzndnie w tej formie. Możecie sie przi zarobiyniu ciasta, aji kajsi zapómnieć a niechać go, na was kapkym deli czakać. Nic sie nie stanie, óno jynym kapkym dozdrzeje. Dejcie go ruszać do tej formy tam sie pieknie wyruszo.

Wyruszani trwo łokoło 4 godzin – mogymy go dać prosto do wypiyntej trómby, jak se wzpómnymy kapeczke go łorosimy. Ciasto może przeróść o 1-2 cm formym.

Kiej sie ciasto szumnie wyruszo zwiynkszo tym swojóm obiyntość i zozwyczoj je z wrchu troche popraskane. W tyn czas rozegrzywómy trómbym na 250 ºC, czi w piekarszczoku wygarny żar ku krajóm, włożimy tam chlyb z formóm i po dziesiynci minutach ubierymy na 220 ºC.

Przed pieczynim możecie bochanki jeszcze lechko łorosić, tym czim rosicie swoje kwiotka, ale aji rynkóm kapke pokropić też bedzie starczić. Pieczymy 45 minut w tej formie, potym chlyb wyndómy z formy a niechómy go dopiykać jeszcze 15 minut swobodnie na plechu ( w trómbie by miało być potym około 100 ºC.) Gdo chce możego kapke masłym po wrchu pomazać.

Chlyb musi być przed krocim chłodny, upiec se go mogymy wieczór a cieszyć sie na niego do rana.

(Tak, tak ciepły chlyb je naprowde smaczny, ale u żytnch to niepłaci, sóm po upieczyniu taki mazglawe a muszóm dónść…)

Po wychłódniyniu a wyleżaniu, łobkłodejcie a mazejcie go czim chcecie, wyprugujcie! Nasiónka sie postarajóm ło to, coby wóm to fajnie przi pogryzaniu grzómpkało, porzóndno porcyj żytni-reżnej mónki sie postaro, ło to że bedzecie zasycóni i najedzóni. W pyńdziałek łupieczecie dwa pecynki a do soboty mocie co jeść!

Smacznego życzy,

Awatar z Piosku.

Komentáře