TŘINEC   Na území Třince se letos našly dvě časové schránky – jedna v polské škole v Oldřichovicích, druhá v kapli v Tyře. Co se stane s jejich obsahem?

Rada už v létě rozhodla, že schránku nalezenou v Oldřichovicích daruje Muzeu Těšínska. Toto se setkalo s kritikou lidí, kteří chtěli nalezené doklady doplnit současnými materiály a vrátit na místo.

Město rozhodlo, že udělá kopie všech věcí, které byly ve schránce, doplní je současnými materiály a vše uloží zpět.

Město pak rozhodlo, že udělá kopie všech věcí, které byly ve schránce, doplní je současnými materiály a vše uloží zpět. Jednu kopii si také ponechá.

Včera třinečtí radní diskutovali o osudu schránky v Tyře. Rozhodli obdobně, jak v případě schránky v Oldřichovicích. Listiny nalezené v Tyře rovněž město daruje Muzeu Těšínska a zpět do schránky uloží jejich kopie.

Nicméně radni rozhodli, že si město ponechá bankovky a mince, kterých se v Tyře našlo hodně. Společně s kopiemi listin je umístí ve vitríně na radnici, aby si je lidé mohli prohlédnout.

Podívejte se, co se našlo ve schránce v Tyře

Komentáře