Gdo mówi nejlepi po naszymu?

CIESZYN Dziecka ze szkółek a ze szkół z obu strón Olzy we wtorek a we strzode w Cieszynie łopowiadały po naszymu na kónkursie gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy“.

A szło im to naprowdym dobrze. Nikierzi recytowali teksty Jasiczka albo Piegzy. Nikierym teksty napisali tatowie, a nikierzi se dokónca teksty napisali sami. Dwie dziełuszki tak miały po naszymu napisane opowiadani „W pustyni a w puszczy“.

Każdy sie też staroł co nejpieknieji wyglóndać. Tóż dziecka wystympowały w górolskich a cieszyńskich strojach.

Dziecka z Łómnej pokozały, jak sie kiedysi ludzie bawili na Świyntego Jóna, a na scynie aji zatańcowały.

A kómisja, co jich posłóchała, wybrała nejlepszych. Tych se bedziecie mógli pooglóndać 19 grudnia w Czeskim Cieszynie na Strzelnicy.

A tu sie możecie podziwać, kiere dziecka łod nas były nejlepsze:

Kategoria A (3 – 6 lat)
Miejsce I: Zofia Francuz, „Kapusta” twórczość literacka Antoniego Kretka i Antoniego Juroszka z Istebnej, zgłoszenie indywidualne
Miejsce II: Jakub Pyszko, „Jedzyni ze ziymioków”, Tomasz Sochacki, Szkoła Podstawowa z
Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu
Miejsce III: ex aequo Paweł Łukosz, „Wiersz do Adasia” Wanda Mider, Przedszkole nr 6 w Ustroniu
Martyna Marek „Goiczorki” Wanda Mider, Przedszkole nr 7 w Ustroniu
Wyróżnienie: Aleksander Jamrozik, : „Skuter” Wanda Mider, Przedszkole nr 6 w Ustroniu

Kategoria B (7 – 10 lat)
Miejsce I: Jakub Kobielusz, „Jako Janko Gajdosz, ucił wilka grać na gajdach”, tekst własny,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
Miejsce II: Elżbieta Bień, „Ło naprawianiu”, Anna Wacławik, Szkoła Podstawowa z Polskim
Nauczaniem w Czeskim Cieszynie
Miejsce III: Filip Ludorowski, „Wypracowani domowe o kurze”, Henryk Jasiczek, Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Wyróżnienie: Kamil Waliczek, „Kamrat, przebocz”, Karol Piegza, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej

Kategoria C (11 – 15 lat)
Miejsce I: Agnieszka Szotkowska, „Pamiyntnik moji matki”, Karol Piegza, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Miejsce II: ex aequo Julia Nowak, „Chodzyni z goiczkiem”, Anna Musiał, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej
Marta Szarzec, „Ło moji rodzinie”, Zuzanna Bujok, indywidualne zgłoszenie
Miejsce III: ex aequo
Karolina Dynek, „Felerny dziyń”, tekst własny, Szkoła Podstawowa w Kaczycach
Małgorzata Szotkowska, „Przemierzły kłobuk”, autor nieznany, Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
Wyróżnienia: ex aequo
Marcin Sitek, „Jak ech chodził do szkoły…”, Karol Klocek, Szkoła Podstawowa w Kaczycach
Zuzanna Maciejczek, „Gdo zjod Jelita”, Stanisław Jabłonka, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach WIelkich
Mateusz Wacławczyk, „Jako kiejsi pościli i świyntowali”, Stanisława Jabłonkowa, Szkoła
Podstawowa im. Z. Kossak w Pierścu
Kamila Idziniak, „Baba w debli skórze”, Antoni Kretek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
Anna Legierska, „Wajco”, Małgorzata Małyjurek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
Aleksandra Gąsior, „Danielka”, Zuzanna Bujok, Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Jerzego Michejdy w Ustroniu
Florentyna Loter, „Trzista korón w kapsie, jo cały dziwoki”, Lidia Szkaradnik, Klimatyczna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
Ema Tomanek, „Prastarzik szmeliniorz”, Beata Tomanek, Szkoła Podstawowa im. H.
Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Kategoria D (16 lat i więcej)
Miejsce I: Natalia Sikora, „Fuj, ta skleroza”, Krystyna Roszak, Polskie Gimnazjum im. J.
Słowackiego w Czeskim Cieszynie
Miejsce II: ex aequo
Gabriela Kiełkowska, „ W kożdym kóntku po dziecióntku”, Lidia Szkaradnik, Zespół Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
Łukasz Kukuczka, „Jako mnie Gajdosz muzykom zaścipił”, tekst własny, Zespół Szkół Technicznych im. Gwidona Langera w Cieszynie
Miejsce III: Joanna Leś, „Rzecz o kiszeniu kapusty”, Karol Klocek, Zespół Szkół Technicznych im. Gwidona Langera w Cieszynie
Wyróżnienie: ex aequo
Marcin Michalik, „W Cyrkusie”, na podstawie anegdoty ludowej, , II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
Agnieszka Stroka, „Gynsio ballada” i „Szkubaczki”, Jan Chmiel, , II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Kategoria E (grupy)
Miejsce I: nie przyznano
Miejsce II: Dziecka z Bukowca (…), „Rok na nasiy dziedzinie”, na podstawie Janiny Łakota napisała Beata Tomanek, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Bukowcu
Miejsce III: ex aequo
„Wiesioło Ferajna”( Kamil Kołatek, Szymon Tetla, Dawid Koniczny, Marta Matuszyńska, Marta Boruta), „Siła miodu”, tekst własny z utworu Karola Klocka „Jak my paśli krowy” i Wandy Mider „Wnuczek”, Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego – Gimnazjum w Zebrzydowicach
Eliška i Anežka (Eliška Nieslaniková, Anežka Puczoková) „Spotkani”, Gabriela Mazurova,
Základní Škola Jablunkov

Wyróżnienie: ex aequo
Grupa z Kopernika (Bielesz Jakub, Kobielusz Karolina, Johut Wiktoria, Polok Julia, Branny Anna, Jedzok Julia, Marczak Szymon, Rakowski Bartosz, Wenglorz Anna, Wołowiec Robert, Julianna Branny), „Wesele górali istebniańskich”, Jerzy Probosz, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
Dziecka z Łómnej (T. Jopek, M. Sikora, K. Macko, D. Sikora, M. Czudek, F. Jopek, Sz. Cieślar, D. Gruszka, Sz. Nogły, K. Kawulok, H. Gamba), „Jak się bawiły dziecka na Świyntego Jona”, nauczycielki z Łomnej, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

Nagroda specjalna sponsorowana przez Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:
Wiktoria Ćmiel, „Jo je mały połaźniczek”, tekst ludowy, Przedszkole z Polskim Językiem
Nauczania w Gródku

Komentáře