Gdo mówi nejpieknieji po naszymu?

REGION Mocie dziecka albo wnuki, kiere umióm pieknie mówić po naszymu? Tak jich przigłoście na KONKURS GWAR „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Czas mocie do 7 listopada.

Zgłosić sie mogóm dziecka od 3 roków a aj zespoły. Ci nejmłodsi od 3 do 6 roków by se mieli narychtować tekst do 2 minut. Starsze dziecka uż mogóm mówić deli, bo aż 5 minut. Zespoły majóm mieć program do 15 minut.

Konkurs bedzie 20 a 21 listopada w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy”. Koncert finałowy je naplanowany na 12 grudnia, też w Dómu Narodowym.

Wiyncyj se tego dowiycie tu.

Komentáře