Grafika z kómputera po naszymu

TRZYNIEC Tym razym sie w trzyniecki galerii mówiło po naszymu. Swoje grafiki tam wystawioł Bronisław Liberda. 

– Tak jak mówiym z artystóm, tak potym mówiymy aj na wernisażu – wyjaśniła Katarína Klusová, kuratorka wystawy.

Wystawa Bronisława Liberdy  nie była przypadkym w Trzyńcu. Artysta, kiery miyszko teraz w Czeskim Cieszynie, sie urodził w Lysznej. W Trzyńcu chodził do szkoły muzycznej. A na wernisaż wystawy se sóm  napisoł  muzyke.

Wystawe „Medium PC“ możecie oglóndać w galerii w trzyniecki bibliotece. Oprócz małych grafik tam nóndziecie aj wielki formaty, zrobióne specjalnie dlo tej wystawy. Je trzeba powiedzieć, że fakt robióm wrażyni.

Komentáře