GUTY Od soboty mají dobrovolní hasiči v Gutech prapor. Z velké části na něj přispělo město, část si zaplatili hasiči sami.

Nový prapor přivítali v Gutech s velkou slávou. K hasičské zbrojnici ji přivedli v průvodu s dechovým orchestrem.

Požehnal jí pastor místního sboru Vlastimil Ciesar. „Prožíváme dnes s naším svazem dobrovolných hasičů nejen den naší obce, ale i zmíněné výročí 110 let od založení hasičské hlídky, zdejší Straży Pożarnej v Gutech. Zítra také uplyne 150 let od slavnosti posvěcení budovy nové evangelické školy, naší současné fary. A právě jeden z ředitelů té školy, Jan Szczuka, patřil k prvním členům hasičského sboru a v letech 1915 až 1919 byl dokonce velitelem,“ vzpomínal pastor.

Zdůraznil také, že ze 30 členů hasičského sboru se domů z první světové války nevrátila polovina.

„Když jsem si prohlížel galerii hasičských praporů, tak jsem si všiml, že většina z nich obsahuje dva společné rysy – obraz patrona hasičů svatého Floriána a také typický nápis. Oba tyto atributy má i náš prapor,“ uvedl pastor. Na novém praporu je totiž nápis: „Bohu ke cti, vlasti k slávě, bližnímu ku pomoci“.

„Chtěl bych jménem naší obce naším hasičům poděkovat, že se už víc jak sto let snaží citovanou výzvu naplňovat,“ poděkoval pastor.

Komentáře