Hutnik śpiewał kolędy i zaprosił na jubileusz

TRZYNIEC Jak co roku Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik zaprosił na Koncert Świąteczny. Tym razem gościem trzynieckich chórzystów był zespół śpiewaczy TA Grupa z MK PZKO Czeski Cieszyn Osiedle. 

Pełne foyer trzynieckiego domu kultury Trisia wysłuchało w piątek ciekawego i zróżnicowanego pod względem tematycznym koncertu. Oba występujące zespoły przygotowały świąteczny, kolędowy repertuar. Uzupełniły go też utworami patriotycznymi i rozrywkowymi śpiewanymi w języku polskim i angielskim.

To był pierwszy występ zespołu TA Grupa w trzynieckiej Trisii. Zaś PZŚ Hutnik zaprosił swoich fanów na koncert jubileuszowy, który odbędzie się w czerwcu. Chór bowiem został założony przy Klubie Zakładowym Związków Zawodowych Huty Trzynieckiej w 1954 roku przez wybitnego dyrygenta i muzyka Karola Wronkę.

Komentáře