JABLUNKOV Třetí místo v jubilejním desátém ročníku soutěže s názvem Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, kterou pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, v kategorii obcí s rozšířenou působností, získal Jablunkov.

Během deseti let se o cenu ucházel bezpočet zájemců spadajících do tří kategorií – podnikatelských subjektů, obcí a organizací veřejného sektoru. Ocenění má za cíl zviditelnit organizace především za to, že dělají pro občany více, než co jim ukládá zákon, a zároveň jim za to poděkovat.

Při hodnocení posuzovala komise sociální, environmentální a ekonomické ukazatele. Ovšem zajímal ji také například vztah organizací k okolí a jeho sociálním potřebám či podpora handicapovaných osob a sociálně ohrožených skupin.

Město Jablunkov letos v této soutěži také bodovalo. V kategorii obcí s rozšířenou působností získalo třetí místo. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 převzal místostarosta Luboš Čmiel na slavnostním večeru, který se uskutečnil 14. května v hotelu Gong v Ostravě.

Je to ohodnocení pracovníků našeho úřadu, protože kritiky je pořád hodně. Je to ocenění za to, že děláme něco navíc a pořád se snažíme vytvářet přidanou hodnotu. Jako starosta děkuji všem zaměstnancům úřadu v čele s tajemníkem Janem Nieslanikem,“ poznamenal starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

Komentáře