JABLUNKOV Město v rámci Jablunkovského jarmarku předalo významným osobnostem Jablunkova cenu Jablunkovské jabko.

Jan Gomola cenu získal za dlouholetou trenérskou práci s fotbalovou mládeží v 1. FK Spartak, za pořádání různých sportovních akcí, např. „Bieg o Dzbanek Mleka“, za dlouholetou aktivní činnost v zastupitelstvu města.

Ocenění získala Lenka Krenželoková za dlouholeté působení jako zástupkyně ředitele základní školy pro 1. stupeň a speciální třídy, za dlouhodobou pedagogickou činnost v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, za trpělivost a lásku k dětem.

Cenu dostal Fotoklub Jablunkov za dlouholetou záslužnou fotografickou tvorbu všech členů fotoklubu, které s týkají všech odvětví fotografie, za spolupráci s fotokluby v partnerských městech Jablunkova, za propagaci a prezentaci fotografické tvorby jednotlivých členů sdružení za celých 35 let své existence.

Wanda Kufa si cenu převzala za dlouholetou činnost a vedení kroniky v MS PZKO v Jablunkově, za obětavou práci v organizačním výboru MFF Gorolski Święto.

Cena patří Janu Gorzolkovi za dlouholeté vedení kroužku mladých hasičů. Vychoval řadu generací jablunkovských hasičů, za záchranu lidských životů, např. v roce 1970 při požáru dřevěnice v Radvanově nebo při povodni na ulici Hasičská, za 60 let členství v SDH, za více jak 800 brigádnických hodin při přestavbě zbrojnice, za úctyhodných 30 let, kdy vedl všechny hasičské sbory v jablunkovském okrsku.

Cenu si převzal Marek Chraścina za dlouholetou reprezentaci města v běhu na dráze i do vrchu. Pyšní se titulem Mistr světa v bězích do vrchu, je několikanásobným Mistrem ČR v běhu do vrchu.

Město ocenilo in memoriam Kazimierza „Rafała“ Mrózka za aktivní a originální umělecký přínos (nejen v rámci festivalu Gorolski Święto) a u příležitosti nedožitých 70. narozenin. Cenu si převzali vnuci.

In memoriam cenu dostal Karel Smyczek za dlouholeté působení v jablunkovských polských i českých školách, po roku 1922 zakládal první české školy v regionu, působil v řadě osvětových a spolkových organizacích, podílel se na založení odboru Matice slezské v Jablunkově, byl starostou města v letech 1928-1932.

Komentáře