Jak gazda z Nydku strzigoł owce

NYDEK Kowid niekowid – wełna owcóm od gazdy Milerskigo z Nydku rośnie aji w lokdaunie. Rok z rokym sie zeszeł, wólki niewólki, owce trzeba ostrzigać.

Ale jako to wszycko zorganizować, aby sie dodziyrżały wszycki przedpisy, kiere narzóndzo ministerstwo, miyni sie to z dnia na dziyń….w tych obostrzyniach sie nie idzie wyznać.

Marne, muszymy ich ostrzigać. Aby my dodziyrżeli dwumetrowe odstympy miyndzy strzigoczami, strzigać bedóm jyny dwo strzigocze – nagłos myśloł gazda – a aby sie moc nieobsrywali, tak im tam dómy jeszcze ze dwie baby. I tak było.

W postrzodku strzigoł Vlasta Bišop – profik, kiery sie tym żywi, już aji ón w Nydku nie jedyn roz wygroł.

Drugim gipczokym był Michał Staszowski, kiery reprezentuje naszóm republike na skijach. Srziganim se zarobio na sezone.

Z jednej stróny chłapców wachowała Janka Šínová, kiero sie też żywi strziganim owiec.

Z drugi stróny chłapców pod palcym miała Gabka Žitniková, kiero w Nydku strzigała nożycami ryncznymi. Wyglóndało to ganc tak, jakoby owca była na welnesie i strzigani se używała jako masażu.

Gazda rozopcznył strzigani gróm na trómbicie.

Podowocze majóm ważnóm funkcje. Nima to taki lahki, jako to wyglóndo. Z chłapców sie za chwile loło jako po maratonie.

Jak mieli ostrzigane skoro wszecki owce, tak gazda odstartowoł czasówke. Każdy strzigocz dostoła jednóm owce i musioł jóm czym jak nejrychli ostrzgać. Nejrychlejszy był Michał Staszowski, kiery owce ostrzigoł za niecałóm minute.

Idzie to tymu waszymu Michałowi, cały tata. Gratulacje!!!

Po półce musi być.

Aji owczorz potrzebuje klimatyzacyje.

Aji sóm gazda sie chycił strziganio….staroł sie, fakt sie staroł….kapke jóm aji postrzigoł….

Gaździno se przełokropnie o swojego gazde starała, aji piwo mu prziniósła….

…to mu szmakowało…

Aji se go wyfociła, aby miała do albumu.

No…kapke sie gazda nie trefił do mody, ale do roka wełna zaś dorośnie. Głównie aby owca jaki stres ze swojego wyglóndu nimiała….

Przi strziganiu je nejważniejsze dobrze owce chycić, aby sie z nióm dobrze manipulowało.

Jo fakt je czorno.

Idzie ji to, ale jo je rychlejszy.

Gazda wykłodo, jako sie chyto owce.

Potym to aji ukozoł.

Ku strziganiu przigrowała kapela kapela Nowina + Bezmiana.

Jak sie ostrzigały wszycki owce, to se gazda ze samej radości zatańcowoł ze swojóm babkóm….

…aji ji doł puse.

Koszor je prózny….

….a gazda zadowolóny.

Choć to nie było rozgłoszane publiczne, to prziszło strasznie moc ludzi. Chodzili na etapy, coby ich nie było moc na jednym miejscu.

Musieli siedzieć na stołkach, bo baliki ze słómy, na kierych sie siedzało każdym rokym, nie spełniały warunki higieczne i normy EU.

Bohaterowie, kierzi za dopołedni ostrzigali skoro 180 owiec.

Z owcami – to trzeba jako z babóm – roz wprawo…

…roz wlewo. Tłumaczy widzóm Milerski.

Całe szczynści ponikierzi Słowiocy sie strasznie dobrze ożynili, zebrali se dzieuchi tustela, mieszkajóm na Zoolziu, nie muszóm jechać przez granice, tak tu mogóm być z nami i pokozać nóm teraz archaiczny taniec pasterski ze Spiszu „ovčí zdych“. I tak taneczne trio Mračna – Nemec – Milerski w premierze zatańcowali wszystkim, kierzi do Nydku prziszli, słynny magiczny taniec o śmierci owcy.

Było aji co zjeść a wypić.

Gazda z gaździnóm sie radowali, że zaś rok majóm klid.

A na kóniec pytani: Gdo to kogo ścisko?

 

 

 

Komentáře