Jasiczek a Tacina mají pomník v Oldřichovicích

OLDŘICHOVICE Jeden sbíral lidové písně, druhý psal básně. Dva oldřichovičtí rodáci mají svou pamětní desku v Oldřichovicích naproti české školy. Včera na slavnostní odhalení přišli jejich potomci, jeden přiletěl dokonce i z Austrálie. 

„Jsem ráda, že dnes můžeme nejenom odhalit pamětní desku, ale i vzpomínat,“ uvedla primátorka Třince Věra Palkovská a zároveň připomněla, jak důležité jsou tradice, naše kořeny a vztah k regionu. „Oldřichovice jsou v srdci města,“ dodala. Přítomní si připomněli také 100. výročí vzniku Československa a 100 let nezávislosti Polska.

Odhalení se zúčastnily rovněž rodiny Henryka Jasiczka (mj. jeho dcera Danuta Palowska a syn Bronislav Jasiczek, který do Oldřichovic přijel až z Austrálie) a také Jana Taciny.

Rodzina Henryka Jasiczka

„Cieszę się, że tablica pamiątkowa została odsłonięta w roku, w którym mija setna rocznica urodzin naszego ojca. Nasz tatuś był bardzo blisko związany z Oldrzychowicami, spędził tu dzieciństwo, młode lata. I do ostatnich swoich dni tu często i chętnie przyjeżdżał,“ poděkovala dcera Henryka Jasiczka, Danuta Palowska.

Krátký kulturní program připravil Marek Grycz se svým synem Tomaszem Gryczem ze souboru Oldřichovice. Soubor Oldřichovice na příští rok připravuje přednášky věnované osobě Jana Taciny, kterému budou věnovány i Dožínky na Fojství a také jubilejní koncert u příležitosti založení souboru Oldrzychowice.

„W przyszłym roku obchodzimy jubileusz 40-lecia zespołu Oldrzychowice, jest też 100. rocznica urodzin Jana Taciny,“ vysvětlil Marek Grycz.

Život a dílo obou významných oldřichovických rodáků připomněla Jana Kantorová. Henryk Jasiczek (*2.3.1919, † 8.12.1976) se narodil v Rakousku, ale dětství a mládí prožil u příbuzných v Oldřichovicích. Vzpomínka na Oldřichovice a okolí se odráží v jeho básních či drobných literárních útvarech. Henryk Jasiczek se ve svých raných dílech zaměřil na sociální tematiku, později se věnoval oslavám krás Beskyd a bezprostředního okolí Oldřichovic. Publikoval v polštině, slezském nářečí i češtině. Svým smířlivým národnostním postojem patřil mezi osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o budování dobrých vztahů mezi Čechy a Poláky žijícími na Těšínsku.

Rodzina Jana Taciny

Sebrané dílo Jana Taciny (*25.10.1909 v Oldřichovicích, †1990) je dodnes inspirací pro regionální folklorní soubory. Tacina byl významným etnografem, folkloristou a muzikologem. Díky jeho celoživotní práci se mu podařilo uchovat více než 600 písní a tanců z oblasti Těšínského Slezska a tím je zachránit před zapomněním. Svým dílem tak přispěl k zachování místní kultury a tradic. Patřil mezi protifašistické bojovníky, byl vězněn v koncentračních táborech a i v tomto prostředí se mu podařilo zachránit mnoho básní a písní, které dokládají tehdejší útrapy a hrůzy.

Komentáře