Jeden den v roce si Lucky bílily obličej

REGION Věděli jste, že na sv. Lucii (13. prosince) ženy chodívaly zahaleny v bílé plachtě s nabíleným obličejem. „Lucky“ navštěvovaly domy a buď jím jen prošly, nebo přitom prováděly různé rituály.

Jedna například „drhla“ ve světnici podlahu kartáčem, který si přinesla, jiná „bílila“ štětkou stěny a kamna, další nutila metlou děti modlit se. Někde „Lucky“ vymetaly husím perem čtyři rohy světnice, aby vyhnaly zlé duchy. Za to pak dostaly chléb, sůl a vodu.

Kromě toho v našem regionu dívky dávaly do vázy větvičku třešně a pokud  se na ní do Vánoc objevily zelené listy, znamenalo to, že se v příštím roce vdají.

Říká se u nás také „Od Łucyje do Wilije“, což znamená, že si denně můžete zaznamenávat počasí do Štědrého dne, tj. po dobu nejbližších 12 dnů. Počasí jednotlivých dnů by mělo věštit, jaké bude počasí v příštím roce. Tj., že když dnes svítí slunce, mělo by být v lednu převážně slunečno. Pokud bude zítra sněžit, v únoru by mělo sněžit také.

Sv. Lucie bývala spojována se světlem, čistotou, vírou a nevinností. V den jejího svátku bylo zakázáno předení, kolovraty se často dokonce vynášely ven ze světnice. Připomínku z dob minulých připravilo Muzeum Těšínska.

Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů. Byla také chápaná jako ochránkyně před čarodějnicemi.

Jana, Halina

Komentáře