Kardiologové měli Kardioden

VENDRYNĚ  Přední kardiologové se minulý týden setkali na odborné konferenci, která se konala v Hotelu Vitality. Tématem 21. Kardiodne byla problematika kardiovaskulárních chorob. Pořadatelem konference bylo Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice Podlesí.

Se svými zkušenostmi a poznatky vystoupili v přednáškové sekci, která obsahovala tři bloky, přední odborníci z oboru.  Hovořilo se například o optimální léčbě nejrizikovější skupiny kardiaků, tzn. pacientů s cukrovkou či řešení patologie hrudní aorty a také o prevenci. Kromě přednášek byly na programu i živé vstupy.

„Letošní odborné setkání hovořilo jak o velmi praktických aspektech péče o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému, tak o nejmodernějších možnostech léčby. Na druhou stranu je chronicky známé, že nejefektivněji vynaložené prostředky ve zdravotnictví jsou prostředky věnované na prevenci. To rozhodně platí i u kardiovaskulárních onemocnění, kde zásadní je přístup pacienta a jeho snaha o zdravý životní styl,“ shrnul 21. Kardioden Libor Škňouřil, vedoucí lékař Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí.

Komentáře