Konec uhlí v Česku i v našem kraji nastane v roce 2038

  MSK Státní Uhelná komise rozhodla o definitivním ukončení využívání uhlí v Česku v roce 2038. Moravskoslezský kraj je na uhlí závislejší mnohem více než zbytek republiky, a proto si nechal zpracovat vlastní dopadovou studii, zda je možné zajistit vytápění domácností i bez uhlí. Ta ukázala, že to půjde.

  U průmyslových podniků to ale bude vzhledem k provázaností technologických procesů mnohem složitější. Zástupci společností Liberty Ostrava, Třineckých železáren a Veolia Energie ČR, kteří jsou největšími odběrateli uhlí v regionu, potvrdili, že zahájili kroky potřebné k tomu, aby i oni mohli přestat využívat uhlí co nejdříve.

  Otázkou snižování uhlíku a nahrazením uhlí ve výrobních procesech se intenzivně
  zabýváme. Postupný odklon od uhlí připravujeme také v oblasti energetiky. Musí však
  být primárně vyřešena otázka zajištění tepla pro domácnosti a stabilita energetické
  sítě. Transformace našeho podniku bude samozřejmě velmi náročná, vypořádáme se
  s ní jen tak rychle, jak efektivní a rychlá bude dotační í podpora z Evropské unie – řekl
  generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

  Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji
  řeší zejména způsoby, jak budou uhelné zdroje pro výrobu tepla a elektřiny nahrazeny.
  – Když spálíme všechny odpady a biomasu, i když využijeme důlní metan a další
  odpadní plyny, tak získáme pouze zhruba polovinu zdrojů pro výrobu tepla v
  domácnostech, které potřebujeme. Ukázalo se, že než dostane hlavní slovo teplo z jádra, které je dnes jedinou možností jak zajistit dostupné uhlíkově neutrální vytápění, bude nejdůležitějším zdrojem v průmyslu i v domácnostech plyn. Pro urychlení odchodu od uhlí hraje hned několik okolností. Kromě ukončení těžby v OKD – dává smysl využívat uhlí, když se u nás kraji těží, ale je nesmyslné stavět na uhlí, které bychom po utlumení OKD museli z daleka vozit – sdělil náměstek hejtmana MSK Jakub Unucka. 

  Komentáře