Kudy povede nový vodovodní řad v Bukovci?

BUKOVEC / Mapa ukazuje, kde všude má vést nové vodovodní potrubí poté, až se v obci vybuduje na Kempě vodojem.

Proti tomuto záměru někteří Bukovečtí protestovali, protože se báli, že přijdou o vodu ze svých rezervoárů a studní. Avšak nová studie lidi uklidnila.

Propojí totiž vrty dva. Ten na Kepmě a druhý dole za silnicí, zatímco první varianta počítala s čerpáním vody pouze z jednoho. Oba vrty si tak v době nouze mohou pomáhat.

Starostka Monika Czepczorová uvedla, že nyní se bude větev po větvi u navržených vodovodních řadů řešit s vlastníky pozemků. Musí se s nimi podepsat smlouvy pro zahájení územního řízení.

„V současné chvíli se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu vodojemu a vodovodu na Kempě. Obecní voda bude pro velkou část Bukovce s využitím několika vzájemně propojených vodních zdrojů,“ uvedla Czepczorová.

Po schválení územního rozhodnutí bude obec žádat jak o dotační titul na stavební práce, tak o stavební povolení na stavbu.

Kudy povede vodovod v Bukovci

Komentáře