Byli jste se podívat za „šancmajstry a šancknechty“? Pokud ne, čas máte do konce února. Výstavě v jablunkovské síni Muzea Těšínska vévodí obří kláda. Jde o jedinou dochovanou část unikátního vodovodu na Velké šance v Mostech u Jablunkova.

Expozice ukazuje um řemeslníků z minulých století. Inženýrů, šancmajstrů, kovářů, tesařů, nebo kamnářů a kopáčů či povozníků. A také přístroje a nářadí, které měli tehdy k dispozici. Kurátorem výstavy je Martin Krůl.

Objevil jste při přípravě výstavy něco, co tito lidé tehdy dokázali a na co se pak přišlo třeba až o mnoho desítek let později?

Něco takového vyloženě ne. Ale jejich vodovody byly opravdu zajímavé. V horském prostředí se totiž běžně využívaly studny. Jenže ta v Mostech měla špatnou vodu. Jak ji teda přivést k lidem, kteří zajišťovali obranyschopnost velkých Šancí? Složitě, ale poradili si. Konkrétně tato kláda – potrubí je z jedle. Díry se do něj vrtaly ručně. Jinak dřevěné vodovody jsou známé už z antiky.

Inženýři, kteří na plánech pracovali, pravděpodobně studovali v zahraničí?

V 16. a 17. století většinou pocházeli z Itálie nebo měli tamní školy. Jak postupně potřeba inženýrů narůstala, otvíraly se další školy. U nás zhruba v 18. století.

Dá se říct, že to, jak postupovali při stavbě, je srovnatelné s dneškem?

Než začala doba počítačů, asi ano. Základy jsou pořád stejné. Vyměřování úhlů, vypočítání kružnice, nákresy, plány. To všechno bylo samozřejmostí včetně velmi podrobných manuálů. Inženýři byli v podstatě jako dnešní projektanti. Nakreslili, naplánovali, zbytek řešil stavbyvedoucí – šancmajstr.

Byla práce pro řemeslníky v 17. století o hodně víc nebezpečná?

Byla. Právě díky úrazu jednoho šancovního mistra se dochoval plán z roku 1664. Dřevěný model je tady na výstavě. Mistr přišel při stavbě o oko. Připravil ho o něj kus kamene. Proto žádal o proplacení bolestného. Vyrobil tento model, aby dokázal, jak k úrazu došlo.

Mohl žádat o invalidní důchod?

Nic nebylo dané. Záleželo na rozhodnutí úředníků, jestli vůbec odškodnění dostane. Je však pravda, že inženýři a šancmajstři byli velmi považováni a vysoce ceněni.

Co dalšího zajímavého ještě výstava nabízí?

Lidé tady uvidí spoustu předmětů ze života dávných stavbařů. Kachle, které ukazují, že měli topná zařízení, keramiku, sklo, hřebíky, cihly, dýmky či například podkůvku na botu. Návštěvník si bude moct vyzkoušet šancovní lopatu, trakař nebo zjistit, co to byl tzv. španělský jezdec či gabion.

Komentáře