Mezinárodní ocenění pro Nemocnici Třinec

TŘINEC Nemocnice Třinec získala mezinárodní ocenění za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Zlatou plaketou ESO Angels Award byla oceněna kvalita péče v Iktovém centru, které vzniklo v Nemocnici Třinec již v roce 2011.

Centrum je součástí sítě vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v České republice a letos bylo úspěšně reakreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR. Evropská organizace pro CMP – ESO (European Stroke Organisation) udělila nemocnici ocenění na základě dat, která se vykazují do mezinárodních registrů. Klade se důraz na rychlost podání léčby, zejména terapie včasného zprůchodnění uzavřené mozkové tepny, kvalitu vyšetřovacích postupů, nastavení terapie při propuštění a podobně.

V Nemocnici Třinec se na péči o pacienty s CMP podílí zejména neurologové na jednotce neurologické intenzivní péče v úzké spolupráci s interními lékaři, týmem erudovaných sester, rehabilitačních a logopedických pracovníků. Velmi důležitá je také spolupráce s radiodiagnostickým oddělením i následná péče na neurologickém a rehabilitačním oddělení.

Cévní mozková příhoda je stále velmi závažným a častým onemocněním s vysokou úmrtností nebo může zanechat trvalé následky. Každé další zlepšení péče dává pacientovi větší šanci na kvalitnější život po cévní mozkové příhodě. A to je cílem celého kolektivu Iktového centra – doplnila primářka neurologického oddělení Helena Sobolová.

Komentáře

Sdílejte
Předchozí článek:-)
Další článekNa Hrčavě bude pouť