REGION Półtydniówka ciynżko jak cyp! Świynty Mikołaj a jego partyja byli wczora ganc na roztargani. Do Mostów sie stawili uż w sobote, w Trzyncu byli w niedziele ale wczora to była fuszka! Byli we Wyndryni, w Bukowcu, w Piosku, na Piosecznej a na Gródku. Porzóndnie zabrać dostanóm aji w pióntek, czako ich szichta w Bystrzicy, na Nowsiu, na Milikowie a w Nydku.

Mikołaj we Wyndryni:

Mikołaj w Bukowcu:

Mikołaj w Piosku:

Mikołaj na Piosecznej:

Mikołaj na Gródku:

 

Komentáře