Na Gorolu w pióntek po połedniu

JABŁÓNKÓW A mómy tu dalsze Gorolski Świynto. Słóneczku sie też podobo, bo od wczora grzeje jak na wysokim piecu we werku.Wczora popołedniu my se w Lasku Miejskim mógli podziwać na dziecka, kiere tańcowały, śpiywały, grały a opowiadały.

Nejprzód ale starosta Jiří Hamrozi doł klucze łod bram miasta prezesowi Miejscowego Koła PZKO w Jabłónkowie Janowi Ryłce, coby sie przez trzi dni dobrze o miasto staroł (gdo wiy, można aj ty cesty posprawuje?)

Potym Trombitáši Štefánikovci zagrali na trómbitach

… strzelili a 71. Gorolski Świynto mógło zacznónć.

Bez Tadeusza Filipczyka by na Gorolskim Świyncie było smutno. W tym roku pumogoł na scynie młodym konferansjeróm: Adrianie Szolonej, Arturowi Dąbkowskimu, Katarzynie Niedoba a Jankowi Michalikowi.

Jako piyrwszy wystómpił Gróniczek z Bystrzice.

Potym zaśpiywały pieknie siostry Jakubikówny.

Nowina z dzieckami trenuje przed wystympym.

A tak jim to szło na wystympie

Ludzi było aj w pióntek w Lasku Miejskim dość.

Pieknie zaśpiywoł aj isto nejmłodszy u nas chór – Melodyjka z Nowsio.

Tak sie śpiywo a gro na Bukowinie

A taki czepce noszóm w Macedonii.

Komentáře