Na Gorolu w pióntek wieczór

JABŁÓNKÓW Chociaż sie wszecy radujóm na dzisiejszi wieczór, że sie spotkajóm ze znómymi, potańcujóm a cosi łyknóm, aji wczora wieczór było na „Gorolu“ fajnie.

Ludzi było – jak na pióntek wieczór – w Lasku Miejskim kupa.

Ni jyny starsi, ciekawy program przicióngnył aji młodych.

Zagrała kapela zespołu Tubil

a aji Kapela Huculi.

Rytmiczne tańce zespołu Tubil sie wszeckim ogrómnie podobały.

Chłopóm nejbardzi tańce haremowe w wykonaniu przepieknych dziełuch.

Nikierzi fotografowali,

inszi nagrowali,

a dalsi sie niechali wyfotografować.

Konferansjerami byli Tadeusz Filipczyk i Janek Michalik.

Prezes PZKO w Jabłónkowie Jan Ryłko oglóndoł program z rodzinóm.

Pezetkaowcy z Bocónowic ze swoimi znómymi.

Wieczór było w Lasku Miejskim wiesioło.

Nikierzi nimógli usiedzieć a tak se potańcowali z artystami.

Dalsi sie jyny dziwali.

Albo kapke surfowali w sieci.

W cieple sie popijało ni jyny piwo, ale aji kofola.

Na fajne placki sie chodziło do mostecki budy.

Szmakowały wszeckim, aji prymaszowi Nowiny Petru Byrtusowi.

Jego starsi brat Marian był na Gorolu z dzieckami.

A ni jyny un – mali goroliczkowie byli radzi, że nie muszóm iść wczas do łóżka.

Zapolić watre nie był żodyn problem.

Z poczóntku gorzała pieknie

A za chwile sie ganc rozpadła.

U ognia zagrali Trombitáši

Kapela Huculi

A potym sie uż przi ogniu grało na gorolskóm nute.

Irka Jaroš była rada, bo dostała róże.

 

 

Komentáře