NOWSI Co je to za hospodu, když si člověk nemůže ani pořádně zabékat? Na balu w restauracji Harcoff sie z kapelóm Lipka a heligónkarzami holofiło a tańcowało skoro aż do biołego rana.

O dobróm zabawie a fajnóm muzyke sie postaroł aji DJ Brónek Borski.

Balownicy siedzieli w sali

ale aji w szynku.

Jak sie bawióm dziecka na Kysucach, ukozoł zespół Zaolzioczek.

Jego wystymp sie wszeckim podoboł.

Jedzyni (prdelónka, gulasz, prejt, jelita, kapusta atd.) było fajne a było go kupa – wszecko narychtowoł nowy kuchorz Lukáš Bulíček.

Kelnerki sie miały co obracać.

Szmakowało ganc wszeckim.

Po wieczerzi sie godzi piwko na wytrowiyni.

Naczepowoł go Bogdan Hajduk junior

albo główno kelnerka – pani Andrea Kubinská.

A po półeczce też nie zaskodzi. Tóż na zdrowi!

Chladómy pory na serduszkowy walczyk. Pójcie haf!

A – hanej mómy Tarzana!

Sóm na parkiecie wszecy? Tak, jadymy: Bum-ta-ta, roz, dwa, trzi. Po walczyku każdy partner pozwoł partnerke na półke.

Do tańca grała aji kapela Lipka

a heligónkarzi – Vlasta Mudríková ze Skalitego a Jozef Šulgan z Čiernego.

Pani Vlastička była „wystajlowano” – miała ryncznie malowane lakiyreczki, kiere ji pasowały ku sukni.

Tak co, panie DJ, kieróm nóm zagrocie?

Tak jakómsi szarpaczke – Danza Kuduro, dyć przeca Žijeme len raz!

A jak bal, tak musi być aji tombola.

Panoczku, kupcie se losy!

Losów mómy kupa, ni ma możne, że by my co nie wygrali!

Losy, kiere wygrowały, se nabyła aji pani Vlastička.

A czymu by my szli wedle do sali, dyć mogymy zagrać aji tu w szynku.

Jozef Šulgan zagroł panu Daliboru Ottovi, kiery pochodzo z Pragi: Na Pankráci…

A jadymy wszecy: Pooomiluuujte, pooošpááásujte…!

Za chwilke prziszła do szynku zagrać aji pani Vlastička.

Rozjechała to tak, że sie wszecy dźwigli a zaczóni tancować.

A gdo mioł mało, móg sprugować zagrać na rogu.

Fotka z panióm Vlastičkóm – to ja, to by chcioł każdy!

Tak co, babeczko a synu – balisko sie podarziło? Na toć! Wszak se przeglóndnijcie fotogalerjym.

 

Komentáře