Na „Kanadě“ mají nové dílny. Zvýší zájem o technické obory?

TŘINEC Moderní soustruhy, frézy i počítačová učebna s CNC programováním čekají na žáky technických oborů Střední odborné školy Třineckých železáren. Ti se po několika měsících můžou podívat do kompletně zrekonstruovaných dílen.

Nové dílny budou sloužit budoucím mechanikům, seřizovačům, obráběčům kovů, strojníkům, elektrotechnikům či slévačům. Nové vybavení nahradilo to ze 70. let minulého století. Učili se na něm ještě otcové současných žáků.

„Nové dílny jsou pro naše žáky i pro ty, kteří se teprve rozhodují o své budoucí škole, rozhodně lákavější,“ doufá ředitel školy Aleš Adamus. Dodává, že se žáci naučí pracovat se zařízením odpovídajícím technologii současnosti, a navíc v čistém a bezpečném prostředí.

Rekonstrukce dílen včetně nových strojů a zařízení ve velké hale vyšla na téměř 48 milionů korun. Dalších více než 5 milionů korun investovala škola do vybavení takzvaných malých dílen. Na obě akce získala významnou část prostředků z dotačních titulů IROP a ITI Ostravsko. Část nákladů ve výši asi 5 milionů korun pokryly Třinecké železárny, které školu zřizují.

„Prostředky jsme využili na stavební úpravy, pořídili jsme 20 nových obráběcích strojů, dále jsme vybavili školu optickými kabely a bezdrátovým připojením, zrenovovali venkovní park. Obnovili jsme zároveň veškeré zařízení v zámečnických dílnách, kde díky ergonomicky řešeným pracovním stolům mají žáci více prostoru pro práci,“ vypočítává ředitel školy.

„Je velmi důležité, aby budoucí řemeslníci a technici uměli ovládat i nová moderní zařízení. Věřím, že je výuka v takto vybavených dílnách bude bavit rozhodně více než v minulosti. Při pohledu na nové stroje musím přiznat, že i já sám bych si je rád vyzkoušel,“ dodal Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren.

Komentáře