Na kołach do źródeł Olzy

PIOSEK W niedziele cosi po drugi od fajerdepa w Piosku wyjechało wiyncej niż 40 uczestników wycieczki do źródeł Olzy. Pojechali ludzie od Cieszyna po Bukowiec.

„Mieli my małe postoje na dopełniyni wody i jedny wiynkszy w Zajaździe nad Olzą, kaj nóm zagrali dwo gorole z Koniakowa,“ napisoł nóm Janek Michalik.

Potym, i choć ni wszecy, dojechali aż pod Gańczorkym. „Tam sie niechało koła u kupy drzewa i doszli my po żółtym szlaku do źródła Olzy,“ napisoł Janek Michalik. Nikierzi nimieli dość a wyszli se jeszcze z dzieckami na ciupel Gańczorki.

Wycieczke zorganizowoł Klub miłośników historii. A jak wóm to nie wyszło, tak możecie jechać zaś za rok.

Komentáře