Nasi górole jadóm do Starego Smokowca

STARÝ SMOKOVEC Uż po trzeci sie gorole z trzóch krajów, 6 gorolskich regionów a 25 gorolskich dziedzin zyndóm na akcji Goral na gory. Do Starého Smokovca sie 8.9. wybiyrajóm aj nasi gorole.

Tańcować tam bedóm dwa zespoły z Jabłónkowa – Zaolzioczek a Jackové. A to nima wszystko, bo sprzedować swoje ryncznie wyrobiane wyrobki bedóm aj rzemieślnicy z Mikroregionu Gorolsko Swoboda.

„Hlavnou časťou programu je symbolický výstup Goralov zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde bude prebiehať oficiálne pasovanie známej osobnosti za priateľa Goralov. Minulý rok sa ním stal známy herec Ján Slezák. Svojou prítomnosťou poctí návštevníkov aj
tento rok, pričom naďalej zostáva prekvapením, kto bude ďalší oficiálny priateľ Goralov,“ piszóm organizatorzy tej imprezy, nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií.

Z Hrebienoka sie potym wszecy przesunóm spatki ku starymu amfiteatru ve Starym Smokovcu, kaj bedzie program, to nejlepsze dómowe jedzyni a stare rzemiosło.

Tóż, jak nimocie eszcze plany na drugóm sobote dziewióntego miesiónca, tak se zajedźcie podziwać do Starego Smokovca.

Komentáře