Nemáte na novou střechu? Město vám půjčí

TŘINEC 1,5 milionu korun chce třinecká radnice letos půjčit lidem i organizacím na rozvoj bydlení.

Lidé si můžou požádat o úvěr například na obnovu střechy starší 10 let, dodatečnou izolaci domu, zřízení malé čistírny odpadních vod, na zřízení studny nebo prohloubení té stávající, vsakování dešťových vod, oplocení parcely atd.

Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je k dispozici na webových stránkách města. Zájemci mohou žádat o úvěr z Fondu rozvoje bydlení do 29. března.

Komentáře