Niedzielny pochód

JABŁONKÓW W niedziele Gorolski Święto też było, a aji z pochodym.

Na rynku przed połedniym grały gorolski pieśniczki połónczóne kapele ludowe.

Na wszytsko to doglóndoł starosta Jabłonkowa Jiří Hamrozi.

W prawe połednie z rynku wruszył pochód. W czele na siwku jechoł Adam Ryłko.

Potym szli goście honorowi.

A za nimi zespoły.

Nakóniec wozy alegoryczne.

W pochodzie z Melodióm szła aji Miss Republiki Czeskiej Krystyna Pyszko ... czy też jóm poznocie na wspólnej fotce z chórzystkami.

 

Komentáře