Nowina kolyndowała od rana do nocy

REGION Świynty Szczepón po kolyndzie rod chodził…A gorolsko kapela Nowina też – każdy rok na Szczepóna. „Zaczynómy rano w Mostach u Jabłónkowa a kónczymy wieczór w Mostach u Cieszyna,” powiedzioł prymasz kapeli Peter Byrtus.

Peter Byrtus, Marian Byrtus, Adam Szczuka, Grzegorz Stopa, Tomasz Martynek a Roman Jakubek – ci chłopiska w drugi świynto wiynszujóm wszystkigo nejlepszego – zdrowio, szczynścio a dostatku.

„Po kolyndzie chodzimy uż takich szesnost roków – od poczóntku, co grómy w tym składzie. Zaczynómy w Góralii, kaj my sie narodzili a jadymy coroz niżyj. Nasz rekord był przez 50 chałup za dziyń, teraz ich odwiedzimy tak kole 30. Ujechane kilometry nie rachujymy, ale promile. Wdycki to je tak kole sztyrzóch. Schodzómy sie o siódmej rano, kończymy kole jedynostej w nocy u pana profesora Daniela Kadłubca w Mostach u Cieszyna,” powiedzioł Peter Byrtus.

Komentáře