Nowy Testament po ślónsku

Wiycie, że se możecie poczytać Nowy Testament po ślónsku? Tłumaczyni zrobił starosta polskigo miasta Radzionkowa Gabriel Tobor.

Zaczło sie łod tego, że zbiyroł nejrozmaitsze Biblie w nejrozmaitszych jynzykach. Mo ich w chałupie 200. I strasznie go mierziało, że miyndzy nimi nima Nowego Testamyntu po ślónsku. Tóż sie chycił przekłodanio. Trwało mu to jedyn a pół roku. Ksiónżka mo 600 strón.

Tu sie możecie podziwać, jak je po ślónsku fragment z I Listu św, Pawła do Koryntian, rdz.13

1 Jakbych godoł jynzykami luckiymi i aniylskiymi, a niy przoł bych; bołbych jako mjedź brzynconco, abo jako cymboł brzmjoncy.

2 I chobych mjoł dar prorokuwanio, i znoł wszyske tajymnice i posiod cołko nałuka, i chobych mjoł tak srogo wjara, cobych gory przenosioł; a przonio bych niy mjoł, bołbych nicym.

3 I jakby zech na jodło bjydnym łozdoł cołki swoj majontek, i choby zech wydoł ciało swoje na spolynie, a przonio bych niy mjoł; nic mi to niy do.

4 Przonie jes ciyrpliwe, jes łaskawe, przonie niy zowiści, naskwol niy robi, niy nadymo sie,

5 niy dopusco sie gańby, niy paczi swojigo, niy gniywo sie, niy myśli nicego złego;

6 niy raduje sie ze niysprawjydliwości, ale mo uciecha ze prowdy.

7 Wszysko zniesie, wszyskiymu wjerzi, wszyskigo sie spodziywo, wszysko przeczimo.

8 Przonie nigdy sie niy skońcy; niy jes jako proroctwa, ftore sie skońcom, abo jako dar jynzykow, ftory sie skońcy, abo jako nałuka, ftory braknie.

9 Bo ino po konsku poznowomy i po konsku prorokujymy.

10 Kej zaś przidzie to, co jes cołkiym dobre, straci sie to co jes we konskach.

11 Kedy bołech bajtlym, godołech jako bajtel, cuł zech jako bajtel, medykuwoł zech jako bajtel. Kej zaś zech łostoł chopym, pozboł zech sie tego, co było dziecinne.

12 Teroz widzymy przes żdrzadło, niywyraźnie, ale w tyn cos licym we lico; teroz poznowomy po konsku, ale w tyn cos byda poznowoł, tak jako i jo jes poznany;

13 a teroz trwo wjara, nadzieja, przonie, te czi; z tych zaś nojwjynksze jes przonie.

Ciekawe, czy by sie u nas naszeł gdosi, gdo by przetłumaczył Pismo Świynte po naszymu?

Komentáře