BUKOVEC Věděli jste, že u nás v přírodě rostou orchideje? O procházce za přírodními krásami Bukovce nám napsal Janek Michalik.

V krásný slunečný nedělní den 13.5 jsme vyrazili na procházku za přírodními krásami Bukovce. Sešli jsme se před obecním úřadem v odpoledních hodinách, abychom společně vyrazili za orchidejemi a léčivými bylinami.

Přišli lidé z Bukovce, z Písku, ale i přespolní výletníci z Ostravy. Naše společná exkurze vedla krásně rozkvetlou přírodou. Cestou jsme poznávali, ale i ochutnávali léčivé rostliny, které  nám rostou často před prahy naších domů. Mnozí lidé si určitě oblíbili chutné lipové listí. Seznámili jsme se s užitečnou bylinou tužebníkem jilmovým „zielinóm Świyntego Jóna“.

Nechyběly slibované orchideje, které se nám ukázaly v plné kráse. Mohli jsme obdivovat prstnatec májový „kukuczki“, oblíbený vstavač mužský a nenápadný bradáček vejčitý. Tyto vzácné rostliny, které jsou vázané na původní neorané na živiny chudé květnaté louky mají velmi složitý vývoj. Po odkvětu se vytvoří v tobolkách milióny semen, které roznáší široko daleko vítr. Následně semínko musí spadnout do místa, kde ho čeká „spřízněná houba s kterou se skamarádí“ a díky ní může dál růst, funguje mezi nimi symbióza.

Většina druhů orchidejí rostoucích na území ČR je zákonem chráněná a vězte, že když je přesadíte na zahrádku, tak tam neporostou. U nás v Beskydech můžeme dále narazit na pětiprstku žežulník, prstnatec Fuchsův, prstnatec bezový, prstnatec plamatý a kruštíky.

Orchideje jsou závislé na šetrném hospodaření člověka v krajině, nejlepším způsobem, jak je udržet na louce je pravidelné kosení po odkvetení. Celosvětově existuje asi 25 000 druhů těchto krásných rostlin. V Česku se vyskytuje asi 24 rodů vstavačovitých a zhruba 60 druhů s početnými poddruhy a mezirodovými kříženci.

Naszóm exkurzyjym my zakóńczili w Śitniku za Rzepikym, kaj kwitło łorchideji niejwiyncej, fajnie my sie przeszli a powykłodali nijynym ło kwiotkach. Dziynkujym panu Sikorowi, że nóm umilił czas swojim łopowiadanim a pani Kluzowej, kiero całóm akcje za gmine Bukowiec zpropagowała. Nasze wspólne łoświatowe łodpołedni my niełoficialnie zakónczili na piwku w Gospodzie u Turka, kiere naprowde wszeckim siedło. Może w prziszłym roku zaś do zaś na łorchidejach.

Janek Michalik z Brzega z Piosku.

Komentáře