Ostatni dożynki były w Trzanowicach

TRZANOWICE Latoś isto ostatni dożynki w regiónie zorganizowali w Trzanowicach. Były przed tydniym,  zorganizowali ich uż po dwacate, i też tam mieli korowód, wiyniec dożynkowy, piekny program, no i uczyli sie robić dómowe masło i twaróg.

Trzanowicki dożynki zaczły pieknie po połedniu, o godzinie 14, tradycyjnym korowodym. Potym było przekazowani wiyńca i chleba, co by były pożegnane, a zespół taneczny MK PZKO Trzanowice, dziecka ze szkoły i zespół regionalny Błędowice pokozały kapke tych ludowych dożynkowych zwyków.

Potym prziszła na raje nowota, bo wideoprojekcyja o dwaceci rokach dożynek w Trzanowicach. Jak uż sie wszyscy podziwiali i pospóminali, zagrała łorkiestra dynto z Jaworza, kapela Bezmiana a Gimnaści z Wyndrynie postawili ze siebie piramidy.

W miyndzy czasie gdo chcioł, móg sie podziwać jak sie robi dómowe masło a twaróg. Ci odważniejsi sie też mógli zgłosić do konkursu o nejlepszy dómowy chlyb. Nawarzóne i napieczóne tam mieli porzóndie i żodyn z próznym brzuchym nie chodził. A gdo chce, może sie podziwać na fotki, kiere stamtyl mómy.

Komentáře