Pandemie mění množství a složení odpadů

REGION Některé obce v regionu začínají navyšovat četnost svozu směsného komunálního odpadu z důvodu přeplněných nádob. V době protiepidemických opatření totiž celá společnost zcela změnila svůj denní režim. O něco více je i tříděného odpadu a v některých městech se objevují nové typy sběrných nádob – na ochranné pomůcky.

– Objem směsného komunálního odpadu narůstá tak významně, že některé obce jsou kvůli tomu již nuceny navýšit četnost svozu. Lidé jsou více doma a tím produkují více komunálního odpadu, který navyšují i jídelní zbytky, protože školní stravování nefunguje vůbec a gastronomické podniky jsou kromě závodních jídelen také uzavřeny. Ve směsném komunálním odpadu se objevuje i více obalových materiálů z prodejen krmiv pro zvířata – uvádí David Melichar, jednatel odpadové firmy Smolo Services, která sváží odpad z měst a obcí v Severomoravském kraji, ale také průmyslových podniků, obchodů nebo restauračních zařízení.

Dodává, že samosprávy si začínají všímat problému, kam s použitým ochranným materiálem, a začínají svým občanům nabízet možnost jeho uložení do zvláštních nádob.

O něco méně odpadů je prozatím z průmyslu, zdravotnických zařízení a soukromých ordinací, které většinou fungují v omezeném režimu. Minimum je rovněž kuchyňského odpadů ze zařízení hromadného stravování. – Největší snížení množství odpadů registrujeme u firem přímo závislých na odvětví automotiv. U ostatních firem je pokles také zřetelný, ale zde se spíš jedná o obavu, jak dlouhá krize bude – říká Melichar.

 

Komentáře