Pastor Kokotek in memoriam honorowym obywatelem miasta Trzyńca

TRZYNIEC Inaugurację Festiwalu PZKO, który odbył się w ostatnią sobotę maja w Trzyńcu, poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne. Ważną częścią było nadanie honorowego obywatelstwa miasta Trzyńca in memoriam Bogusławowi Kokotkowi.

Bogusław Kokotek był pastorem, redaktorem, radnym. Udzielał się w różnych dziedzinach życia religijnego, kulturalnego i społecznego. Starał się o budowę dobrych relacji pomiędzy obywatelami odmiennej nacji i wyznania. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polaków w RC, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych, prezident Andrzej Duda nadał mu w 2016 roku najwyższe odznaczenie Złoty Krzyż.

Honorowe obywatelstwo miasta Trzyńca nadała mu prezydent miasta Trzyńca Věra Palkovská, która podkreśliła, że to najwyższe odznaczenie, jakie można otrzymać od miasta.

– Uświadamiał sobie, że harmonijne współżycie trzeba chronić, troszczyć się o niego, ponieważ zawsze byli, są i będą ludzie, którzy go będą niszczyć. Pan Bogusław Kokotek był przykładem polityka, który swoją pracę wykonywał przyzwoicie, odpowiedzialnie i przede wszystkim dla ludzi. Zło zawsze było, jest i będzie. Pan Kokotek zawsze przeciw złu walczył i przekonywał wszystkich, że dobro zwycięża ponad złem – mówiła Věra Palkovská.

Honorowe obywatelstwo in memoriam odebrała z rą prezydent miasta żona śp Bogusława Kokotka Anna Kokotkowa. Na uroczystości była obecna i rodzina Bogusława Kokotka oraz przedstawiciele władz miasta.

Liturgię słowa i modlitwy poprowadził ks. Bohdan Taska, senior Trzynieckiego Senioratu Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania. Kazanie wygłosił ks. Tomáš Tyrlik, biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W.

Kościół rzymskokatolicki reprezentował ks. Adam Rucki, wikariusz biskupa ds. powołań Diecezji Ostrawsko-Opawskiej.

Nabożeństwo uświetnił swym występem Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik pod batutą Cezarego Drzewieckiego.

Komentáře