Pramen v srdci Hrčavy slaví kulatiny

HRČAVA Člověk by ten letopočet málem přehlédl. Pokud si také chodíte pro vodu do studánek, až budete u té hrčavské, můžete jí v duchu popřát k významnému jubileu.

Pramen, postavený pro poutníky po vzoru lurdské jeskyně s kamenným oltářem totiž letos slaví 80 let.

Vznikl za zvláštních okolností. Při stavbě kostelíku se nalámalo a dovezlo více kamene, než bylo třeba. Řídící učitel Smyček z Jablunkova a zároveň zemský poslanec tedy navrhl, aby se ze zbytku kamení postavila právě lurdská jeskyně s madonou.

Pramen se přivedl ze svahu nad ní. O jeho vodě se říká, že léčí oční neduhy, ať už pitím nebo omýváním očí.

Komentáře