Prezes Ćmiel moje uwachowoł. W nocy nie społ, mioł narychtowanóm szteke

GRÓDEK W ogrodzie szkolnym przi PSP w Gródku stojóm dwa moje. Miynszego postawili syncy ze szkoły podczas majówki, wiynkszego jejich tatowie po zakónczyniu tej fajnej imprezy.

Obydwa moje u szkoły stojóm dali, bo w ogrodzie szkolnym nocowali ni jyny tatowie, ale aji nikiere mamy a pore dziecek, kiere przedtym wszystkim pieknie zaśpiywały a zatańcowały.

„Wszecy spali kónsek dali u ognia, jo leżoł ganc przi moju. Całóm noc żech nie społ, furt żech wachowoł, po rynce żech mioł sztachete. Nad ranym prziszli zaszkodnicy. Prawił żech im: chłopi, jesi nie chcecie dostać sztekóm po plecach, tak idźcie tu stela. Uni poszli, nie czakali, że bedymy wachować,” powiedzioł prezes Macierzy Szkolnej w Gródku Stanisław Ćmiel.

 

 

Komentáře