Promenádní chodník podél Jablunkovské se změní

TŘINEC Město je konečně majitelem promenádního chodníku podél Jablunkovské ulice a chystá se tuto část Třince zatraktivnit. 

Až do minulého roku rozsáhlá část plochy nepatřila v souvislosti se složitou problematikou restitucí městu. Nyní však Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl pozemky do vlastnictví města a může dojít k obnově této zelené tepny. Magistrát už zadal vypracování projektové dokumentace na obnovu zeleně.

Začne se kácením, první stromy půjdou k zemi už v březnu. „V současné době na uvedené ploše roste kolem sto padesáti stromů, z čehož většinu tvoří stromy v převážně lipové aleji po obou stranách chodníku. Část stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu, výrazně prosychá či je ve velké míře napadena jmelím, a proto je nutno těchto asi dvacet stromů pokácet. Zbylé stromy budou ořezány profesionálními arboristy, odborníky v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les. Jmelí na stromech bude odstraňováno v rámci zdravotních řezů, část stromů se ošetřuje speciálním postřikem, který se v Třinci v posledních letech zkouší a jehož výsledky zatím vypadají slibně,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Všechny pokácené stromy budou nahrazeny, nové stromy doplní také prázdné úseky v aleji a další plochy. Celkem se tedy vysadí téměř padesát stromů.

„Proměnou projde také keřové patro a květinové výsadby. Kromě nových záhonů kolem sedacích prvků bude v kruhovém záhoně uprostřed promenády vytvořen tzv. motýlí záhon, který bude vysazen z druhů rostlin pro motýly mimořádně atraktivních a kde občané budou moci tyto krásné živočichy pozorovat,“ popsala proměnu lokality referentka odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Třince Halina Lisztwan.

Komentáře