PZKO ma nowego prezesa

SUCHA GÓRNA W Domu Robotniczym w Suchej Górnej trwa XIII Zjazd PZKO. Delegaci wybrali nowego prezesa.

Pierwotnie na liście kandydatów pojawiło się 5 nazwisk. Ostatecznie jednak swoją kandydaturę stwierdziło podpisem tylko dwu kandydatów – dotychczasowy prezes Jan Ryłko i Helena Legowicz.

Po przedstawieniu delegatów Jan Ryłko publicznie ogłosił, że rezygnuje. Został więc tylko jeden kandydat na prezesa – Helena Legowicz.

Ta uzyskała w głosowaniu potrzebnych ponad 50 proc głosów obecnych delegatów, jest więc nowym prezesem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

Komentáře