„Reklama na lidi“ stojí kousek od nádraží a ještě k tomu načerno

TŘINEC Zaměstnance z Ukrajiny pro malé a velké firmy – hlásá tabule u silnice kousek od nádraží v Třinci. Reklama na prodej pracovní síly nebo-li na lidi, podle toho, jak se na to člověk podívá, tam nejenže stojí načerno, ale ani „nabízené zboží“ není košer.

Zkoušeli jsme na uvedené číslo zavolat a poptat pracovní sílu na dostavbu haly. Samozřejmě jako. A od polské agentury jsme se dozvěděli, za jakých podmínek je to možné.

Minimální doba, na kterou bychom si ukrajinské pracovníky museli vzít, je tři měsíce. Hlas na druhé straně doporučoval zajistit jim ubytování, protože jinak by se hodně prodražili.

Strava prý není potřeba. Firma by nám je na určené místo dovezla, vyložila a oni by pracovali podle našich potřeb. „Suma za hodinu jednoho dělníka činí 170 korun a platí se výhradně nám,“ oznámil muž s tím, že jednotlivec musí odpracovat alespoň 220 hodin měsíčně.

Dodal, že výdělek Ukrajinců není velký, a kdyby neměli dostatek přesčasů, utekli by pracovat jinam.

Jak níže v textu vysvětluje advokátní koncipient z právní kanceláře Hajduk & Partners Milan Měchura, v tomto případě jde o černou práci, protože zaměstnávání Ukrajinců nesplňuje zákonem stanovené podmínky.

Taktéž reklamní poutač tam zřejmě nemá, co dělat. Vedoucí stavebního úřadu v Třinci Věra Pindurová podotkla, že reklamní tabule před opěrnou zdí není reklamní zařízení ve smyslu stavebního zákona.

„Stavební úřad ji tedy nepovoluje. Nicméně ještě lokalitu prověříme. Děkujeme za podnět,“ poznamenala Pindurová.

Starosta: Chybí jim vzdělání

Starosta Jablunkova Jiří Hamrozi byl nedávno se zdejšími podnikateli na Ukrajině. Vykládal, že všude je tam patrná chudoba. „Zatímco ceny v obchodech se podobají našim, výdělek se pohybuje na naše okolo dvou tisíc korun. Většina seniorů nemá elektřinu, jelikož by za ni hradili více, než činí jejich důchod,“ zmínil Hamrozi.

Dále poznamenal, že lidé jsou tam velmi pracovití, ale chybí jim vzdělání. Komu se ho podaří získat, ten okamžitě poskočí s platem na pět šest tisíc.

„Na Ukrajině schází střední třída. Ty obrovské rozdíly mezi chudými a bohatými jsou tam všude patrné na první pohled. Místní nám říkali, že dávné spojení našich zemí bylo to nejlepší, co je v historii potkalo,“ konstatoval starosta.

Podnikatelé z regionu, kteří na výpravě byli s ním, tam mířili právě kvůli zájmu o tamní pracovní sílu pro své firmy.

Právní pohled na reklamu na lidi

Reklamní zařízení je v Třinci, přičemž město žádnou vyhláškou reklamu na svém území nereguluje. Potud by to mělo být v pořádku.

Poutač však musí stát mimo ochranná pásma pozemních komunikací, jinak vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas. Ochranné pásmo činí 15 metrů.

Dále zákon zakazuje reklamu zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy.

Je zprostředkovávání pracovníků z Ukrajiny v rozporu s právními předpisy? Odpověď na tuto otázku je nezbytné rozdělit podle toho, zda pracovníci z Ukrajiny mají vydané povolení k pobytu v ČR, v Polsku či nemají povolení k pobytu na území EU.

Pro Ukrajince velmi obtížné

„První varianta, tedy že mají inzerování pracovníci povolení k pobytu v ČR, se nám jeví jako krajně nepravděpodobná, protože získat povolení v ČR je pro Ukrajince nyní velmi obtížné,“ konstatoval Měchura.

K tomu, aby mohli u nás legálně pracovat po dobu delší než 90 dnů je nezbytné nejen povolení k pobytu, ale i tzv. zaměstnanecká karta. Její platnost je dva roky a lze ji opakovaně prodloužit.

„Opět ale platí, že získání takové zaměstnanecké karty je pro velmi obtížné,“ podotkl Měchura.

Dodal, že v současné době je mnohem častější, že lidé z Ukrajiny pracují v ČR na základě vydaného povolení k pobytu na území Polska. Tam je nesrovnatelně snazší ho získat. Pracují pro polskou agenturu práce, která je vysílá do ČR.

„V drtivé většině případů je však tento způsob vysílání ukrajinských pracovníků zaměstnaných polskou agenturou práce do ČR z pohledu českého práva nelegální,“ dodal Měchura.

Cizinec totiž může pobývat na území přechodně bez víza jen vlastní-li doklad o povolení k pobytu na území jiného smluvního státu a doba pobytu na území nepřekročit tři měsíce.

Jen se svým nářadím

Možnost pracovat u nás pod polskou agenturou ukrajinští pracovníci mají. Ale pouze tehdy, zhotovují-li nějakou stavbu jako je například dům, sklad, hala, se stroji a nářadím svého polského zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

Taková situace nastane, jestliže si například česká společnost nebo fyzická osoba objedná polskou společnost, aby jí na našem území zhotovila stavbu.

„Polská společnost pak vyšle do ČR své pracovníky, kteří budou mít ukrajinskou státní příslušnost a rovněž platné povolení k pobytu na území Polska. Jejich pobyt v ČR však v takovém případě nesmí zase překročit tři měsíce,“ konstatoval Měchura.

Třetí variantou je situace, kdy lidé z Ukrajiny nemají povolení k pobytu v ČR, ani povolení v Polsku. V takovém případě tady jsou samozřejmě nelegálně.

Kontroly, zda ukrajinští pracovníci v ČR pracují legálně či nikoliv, mají na starost příslušné úřady práce a cizinecká policie.

„Uvedené státní orgány při svých kontrolách postupují rozdílně. Úřady práce jsou k pracovníkům z Ukrajiny často mnohem shovívavější než cizinecká policie,“ doplnil ještě Měchura.

 

 

 

 

 

Komentáře