Speed Marathon odhali 241 dopravních předstupků

MSK Do dopravně bezpečnostní akce nazvané Speed Marathon se již před jejím začátkem zapojila také široká veřejnost, a to tipováním míst pro měření.  Samotná akce proběhla 24. března. Zapojilo se do ní téměř 50 moravskoslezských policistů, kteří se zaměřili na dodržování stanovených rychlostních limitů. Kontrolovali současně dodržování dalších dopravních předpisů.

Proč zaměření na kontrolu rychlosti? Nepřiměřená rychlost byla loni druhou hlavní příčinou dopravních nehod motorových vozidel (první byl způsob jízdy). V loňském roce jsme evidovali celkem 10 006 dopravních nehod, přičemž 1 155 nehod motorových vozidel zapříčinila nepřiměřená rychlost. Letos evidujeme za leden a únor 1 473 dopravních nehod, nepřiměřená rychlost u motorových vozidel byla příčinou 226 nehod. Obecně, nepřiměřená rychlost je jedna z priorit dopravní policie – uvedla k dopravní akci policejní mluvčí Soňa Štětinská.

Moravskoslezští policisté v rámci Speed Marathonu celkově 546 vozidel. Zjistili 241 dopravních přestupků, přičemž 235 z nich vyřídili v příkazním řízení (v souhrnné výši téměř 150 tis. korun). Příslušnému správnímu orgánu oznámili zbývajících 6 přestupků. Většina přestupků se řadí do kolonky „porušena rychlost“, konkrétně 167. Policisté zjistili také 22 řidičů, kteří při jízdě drželi v ruce neb jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav mělo 9 vozidel a  bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 12 řidičů.

Komentáře