W Nydku strzigali owce: za 75 minut ich oflagali 150!

NYDEK  Gazdowie z Nydku przi współpracy z Kolibóm, MK PZKO Nydek, Gminóm Nydek, SCHOK zorganizowali tradycyjne strzigani owiec na Posiónku pod Ostrym, kiere było połónczone z Mistrzostwami goroli we strziganiu owiec.

„Wszystkich was tu serdecznie witóm. Owce bedymy strzigać, do teraz chodziły z wełnóm, potym bez ni, je to taki świynto, kiere trzeba porzóndnie uczcić,“ tak prziwitoł wszytkich gazda Michał Milerski z Nydku.

„Bedymy sie bawić, bedymy posłóchać zespoły, możecie se z nimi aji zaśpiywać, ale nejprzód przyndymy do głównego pukntu programu – Mistrzostw goroli we strziganiu owiec. Jak widzicie owczorsko rodzina sie rozrosto, mómy tu strzigoczy od Brzeclawi, ze Zlína, ze Słowiok, przedstowcie se, że aji z Milikowa przijechali. A teraz ku zasadóm mistrzostw: każdo ostrzigano owca – jedna kryska, minusowe punkty bedymy pisać za niewypici półki, pokaleczyni owce,“ dodoł Michał Milerski.

Owce czakajóm w koszorze na strzigani.

Gazda wszytko jeszcze raczyj roz skontroluje.

Ani gaździno sie nie boji roboty.

Strzigocze se muszóm nagotować miejsce na strzigani.

Gazda zagajił strzigani gróm na trómbite.

Strzigało sie maszinkami….

Aji ryncznie.

Miyndzy chłopami strzigała aji jedna baba.

Aji sóm gazda pokozoł, że też umiy ostrzigać owce…

…musioł aji pólke wypić.

Gaździno to wszystko zapisowała…

…potym aji cosi na pici przyniósła…

„Chłopi, kłobuk po samóm ziym, za godzine a patnost minut żeście ostrzigali 150 owiec,“ radowoł sie gazda.

Ostrzigane owce.

Tych, kierych to zajimało, sie zeszło godnie, bo ta akcja je fest popularno.

A zanim to wszystko porachowali, zagroł i zaśpiywoł zespół folkorystyczny Ozvena z Čiernego….

…Trombitáši – Štefánikovci….

…kapela Wałasi z Istebenej….

Nimogło brakować Lipki.

Na strzigani sie prziszeł podziwać starosta Hyrczawy Peter Staňo a aji Karol Daniel Kadłubiec a wszystko se to dokładnie pofocili.

Przi okazji profesor Kadłubiec powykłodoł, jako to je z pieśniczkami a granim w Beskidach.

„Tak a teraz je czas ogłosić wyniki. Gdo kiela ostrzigoł owiec, to nima taki ważne, ważne je to, że my sie spotkali, zaśpiywali ty nasze pieśniczki, powykłodali, a przi okazji owce ostrzigali. Chłopi, jeszcze roz moc dziynkujym za taki kyns roboty,“ podziynkowoł Michał Milerski strzigoczóm.

Przeca jyny mielibyście wiedzieć, że nejwiyncej owiec ostrzigała Jana Šínová.

A na koniec se z samej radości gazda zatańcowoł z gaździnóm.

Komentáře