Třinec má rozpočet. Jablkem sváru lesní posilovna

TŘINEC  Třinečtí zastupitele schválili deficitní rozpočet města na příští rok. Výdaje budou vyšší než příjmy.

 

A paradoxně schodek rozpočtu nebyl tématem diskuze na zastupitelstvu. Tím se stala lesní posilovna, která se nelíbila Janovi Ferencovi. „Když se podíváme, že máme krásnou posilovnu vybudovanou u STaRSu, dostupnou všem, nevím, proč bychom měli další lesní posilovnu budovat,“ řekl Ferenc a navrhl, aby se 2 miliony, které jsou pro posilovnu vyčleněné, přesunuly na opravy cest.

Tím rozpoutal bouřlivou diskuzi. „Workoutové hřiště u STaRSu je pro jinou skupinu lidí, než lesní posilovna,“ vysvětlovala Anna Gawendová.

Marian Plucnar dokonce navrhl, aby místo lesní posilovny byla postavená přechodová lávka přes obchvat Třince, aby se lidé mohli dostat do lesa na Karpentné. Starostka Věra Palkovská mu ale vysvětlila, že to není reálné, a vybudování takové lávky stojí 20 milionů korun.

Co se postaví?

To, co lidi v rozpočtu nejvíce zajímá, jsou plánované investice.  Postaví se např. nová tělocvična u ZŠ a MŠ Gustava Przeczka. V případě, že se městu podaří získat dotaci, bude vybudována oboustranná cyklostezka podél ulice Nádražní a Těšínská až po nadjezd do průmyslové zóny.

„Mezi největší investiční akce, s nimiž příští rok počítáme, patří zejména parkovací místa, chodníky a veřejné osvětlení,“ vyjmenovala starostka.

Plánuje se  rekonstrukce Slezské ulice s výstavbou parkovacích stání. Bude se také modernizovat venkovní hřiště ve školních areálech u ZŠ Slezská a ZŠ Kaštanová.

Nové chodníky i s veřejným osvětlením vzniknou také na ulicích Dukelská, Koperníkova, Lidická či Slezská. Rozpočet zahrnuje také například vybudování a prodloužení vodovodu na Karpentné a v Tyře a počítá i s rekonstrukcí kanalizace v lokalitě Nový svět v Dolní Lištné.

V lesoparku, kromě zmíněné posilovny budou i nové dětské prvky. Rozpočet myslí i na přípravu  propojení centra se Sosnou.

Rozpočet počítá s příjmy ve výši 621.803.700 korun a výdaji 710.724.800 Kč. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude město kryt částečně z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let a částečně z investičních úvěrů přijatých v letošním roce,“ vysvětlila Šárka Szlaurová, tisková mluvčí třinecké radnice.

Halina

Komentáře