Třinečáci díky recyklaci ušetřili například čtyři tisíce kubíků vody

TŘINEC Občané Třince přispěli k lepšímu životnímu prostředí. Díky 70 578 kilogramům odevzdaných elektrozařízení uspořili  skoro 84 tisíc litrů ropy. Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 1 234 039 km v běžném osobním automobilu.

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Z toho důvodu si město Třinec vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL, který zajišťuje sběr a recyklaci již vysloužilých elektrozařízení.

– Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky. Míra opětovného materiálového využití je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 %. – uvedlo město na svých webových stránkách.

Z environmentálního vyúčtování za rok 2022 vyplývá, že občané Třince díky 70 578 kilogramům odevzdaných elektrozařízení uspořili 887,20 MWh elektřiny a 83 948,21 litrů ropy. Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 1 234 039 km v běžném osobním automobilu. Ušetřili rovněž 4 221,40 m3 vody, což se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 56 664 cyklech sprchování. Vytříděním elektrospotřebičů uspořili 44,72 tun primárních surovin. K tomu snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 57,87 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 3 162,43 kg.

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

 

TZ

 

Komentáře