Uplakané Boží Tělo v Gutech

GUTY Před rokem podél cesty u gutského kostelíku stály stánky s pouťovým zbožím, prodávalo se jídlo a pivo, kolem dřevěného kostelíku stáli věřící, kteří se už nevešli dovnitř.

Letos tato světská sláva chyběla. Věřící ale nezapomněli. I přes hustý déšť se u dřevěného kříže, který tu po požáru zůstal, v neděli po svátku Božího těla sešli, aby se zúčastnili mše svaté. Všichni slavnostně oblečení, pod deštníky nebo v pláštěnkách, děti si přinesly v košíku okvětní plátky, aby je mohly sypat před knězem během procesí ke čtyřem oltářům.

Mši farář Kazimierz Płachta sloužil za farní společenství a také jako smírnou za spálení Božího Těla. Kvůli dešti se procesí bohužel nemohla konat.

 

Komentáře