V kraji přibudou cyklostezky. Obce na ně dostanou dotace

KRAJ  Moravskoslezský kraj se rozhodl podpořit výstavbu cyklostezek. Připravil proto dotační program, v rámci kterého přerozdělí obcím 18 milionů korun.

„Chceme klást důraz na kvalitu jednotlivých projektů. Při přípravě nových tras je nutné dbát na jejich bezpečnost, na dobrý povrch, návaznost na hromadnou dopravu a taky na vybavení, jako jsou stojany, odpadkové koše, informační cedule, odpočívadla nebo pítka,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Starostové obcí se mohli zúčastnit  semináře, na kterém jim představitelé kraje vysvětlili, případy dobré praxe, ale také ukázkové příklady nevhodných stezek a samotných projektů, které kraj v minulosti zamítl.

Obce do tří tisíc obyvatel mohou získat prostředky až ve výši 85 % uznatelných nákladů. Dotace může být maximálně 300 tisíc korun na projektovou dokumentaci a 1,5 milionu na výstavbu. Žádosti budou přijímány od 1. 4. 2019 do konce roku 2020. Všechny projekty musí být zrealizovány do listopadu 2021.

Komentáře