TŘINEC / V pátek 6 říjná se v Domě PZKO v Neborech konala soutěž Nebory mají talent. 

Soutěžily děti z místní české i polské školy. Děti zpívaly, tančily, recitovaly, hrály na nejrůznější nástroje.

Jejich počiny sledovala porota ve složení herečka Izabela Kapiasová, tenor Vladislav Czepiec a zpěvačka Magdalena Waniová.

Po soutěžních vystoupení si již mohli soutěžící v klidu vychutnat vystoupení Doroty Bartnicke.

Komentáře