V Písku se konal Bike fest. Na kolech se skákalo i přes laťku

PÍSEK Pumptrack na čas, best trick a bunnyhop contest – právě tyto disciplíny byly na pořadu prvního ročníku Bike festu, který v sobotu proběhl v Písku na místním pumptracku. Jinak řečeno, na uměle vytvořeném okruhu s „vlnami“ a klopenými zatáčkami se sešli nadšenci do kol.

Pořadateli prvního ročníku Bike festu byli bikeři z místní, tedy písecké party Vagus. Závodilo se skoro celý den. První disciplínou byl pumptrack na čas, tedy přejezd speciálně připraveného okruhu v nejkratším čase.  Jelikož se na startu sešly téměř tři desítky bikerů,  samotný závod byl rozdělen na věkové kategorie (0-5 let, 6-11 let, 12-15 let, 16-18 let a nejpočetnější nad 18 let). Všichni měli dva pokusy a počítal se nejrychlejší zajetý čas na okruhu.

Poté následovala pro diváky velmi atraktivní soutěž best trick. Každý jezdec měl tři pokusy na to, aby předvedl co nejlepší trick na větších skocích vedle pumptrackové dráhy, které hodnotila porota složená z místních bikerů. Tato soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – do a nad 18 let.

Poslední a velmi „nahecovanou“ soutěží byl tzv. bunnyhop contest. Princip této soutěže byl vcelku jednoduchý – šlo o skok přes laťku, a jelikož jsme byli na Bike Festu, skákalo se na kolech. I zde se soutěžilo ve dvou kategoriích – pevná kola a odpružená kola. Začínalo na výšce 20 centimetrů, kterou všichni hravě zvládli. Poté se laťka zvyšovala vždy o 5 cm. Vítěz zdolal laťku ve výšce 110 cm a to hned napoprvé!

Nutno dodat, že u soutěží nebyla nutnost, aby každý biker jel všechny disciplíny – účastníci  si vybírali ty, na kterých si věřili. Během celé akce bylo na místě zařízeno občerstvení tak pro menší, jak pro dospělé. Na závěr nechyběla i oblíbená soutěž v pití piva na ex. Jelikož  bikeři i diváci si Bike festu náramně užili, dá se předpokládat, že v příštím roce se bude konat jeho druhý ročník.

Text a foto: Aleš Sikora

Komentáře