V Třinci mají rozpočet. Výdaje budou vyšší než příjmy

TŘINEC Třinečtí zastupitele schválili v úterý rozpočet města na příští rok. Rozpočet počítá s výdaji vyššími než příjmy. Rozdíl ve výši zhruba 41 milionů korun bude kryt z vlastních zdrojů města.

Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 683.273.300 Kč a výdaji 724.281.900 Kč.

„Dbali jsme i na to, abychom měli dostatečné rezervy a mohli v průběhu roku reagovat na nenadálé situace. Naše město se dlouhodobě chová jako dobrý hospodář, proto jsme opět přistupovali k rozpočtu odpovědně a s důrazem na to, aby byl vyrovnaný. V rozpočtu se zatím nepromítly investiční akce, u nichž čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Jaké nové investice se budou z rozpočtu realizovat? „Jednou z priorit je dokončení sportovního centra mezi dvěma školami na ulici Nádražní, chceme dokončit cyklostezku do Konské a budeme dál bojovat se suchem v příměstských částech, kde chystáme přípravu i realizaci vodovodů a dalších souvisejících staveb,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

V plánu je také pokračování v přípravě stavby Via Lyžbice. Mělo by se řešit i parkování, mj  příprava parkovacího domu na Sosně. „Zaměříme se i na bezpečnostní prvky, resp. rekonstrukce v ulicích Kaštanová a Frýdecká a v plánu je i rozšíření kamerového systému, protože bezpečnost ve městě patří mezi priority. Připraveny máme i další investiční akce včetně menších oprav a rekonstrukcí,“ vyjmenovala primátorka.

Lidé, kteří bydlí v Třinci můžou počítat s tím, že se v příštím roce nezmění místní poplatky, takže nebudou platit víc třeba za svoz komunálního odpadu. „K tomu, abychom mohli udržet zejména poplatky za odpady a jízdné v MHD na stejné výši, musí město každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze,“ zdůraznila primátorka.

Rozpočet najdete v kompletním znění najdete zde.

 

 

Komentáře