V Třinci vzniknou klidové zóny u Olzy

TŘINEC Voda byla hlavním tématem setkání primátorky Třince Věry Palkovské a generálního ředitele Povodí Odry Jiřího Pagáče. Kromě problému se suchem projednali také vznik klidových zón u Olzy.

„Dohodli jsme se, že společně vytvoříme klidové zóny, kde si budou moci Třinečané odpočinout, relaxovat, osvěžit se. A tyto zóny budou rovnou dvě, jedna určena pro rodiny s dětmi, druhá pak pro pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky,” prozradila primátorka. Do příprav se město pustí ještě letos.

Primátorka se s generálním ředitelem Povodí Odry nebavila pouze o těchto pozitivních plánech.  „Klimatické změny mají velký dopad i na Třinec a jeho rozpočet. Boj se suchem je naší prioritou. Snažíme se podle technických, majetkoprávních a samozřejmě také finančních možností stále rozšiřovat vodovodní sítě a zadržovat vodu v krajině. Ovšem sucho s sebou přináší i problémy s břehovými nátržemi. Ty vznikají například podél Líštnice, upadá tak komunikace, která je navíc jedinou, jež do lokality Líštné vede. Nutné zpevnění břehů je 25milionovou investicí, což je skutečně velký zářez do rozpočtu,” přiblížila problémy primátorka.

Setkání se zúčastnil také Libor Kocinec, třinecký zastupitel, který má na starost v Územním výboru Českého rybářského svazu Ostrava čistotu vody a životní prostředí v Moravskoslezském kraji.

„Územní svaz Ostrava asi půl roku pracuje na projektu budování jednoduchých splávků, tzv. prahování. V podstatě si bereme vzor z našich předků, kdy se na každém toku, tam, kde to jen bylo možné, upevňovaly dřevěné kmeny, jež plnily funkci splávku. Tyto jednoduché stavby stabilizovaly dno a vytvářely zádržné prvky. Pod kmeny vznikaly tůňky a úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy,“ popsal Kocinec. 

Podotkl také, že pokud se projekt podaří zrealizovat komplexně po celém toku Líštnice, vznikne vzor jedinečné spolupráce. „Ochráníme tak současně majetek města, zadržíme vláhu v krajině a vytvoříme živočichům biotop,“ dodal Libor Kocinec.

Komentáře